HOTLINE: 091 940 1100
DANH MỤC SẢN PHẨM

ZEUS 65-172

1. Description

Đây là một càng nâng di động hai chiều sâu kép, mỗi hành trình được vận hành độc lập bởi một động cơ. Nó được chỉ định để xử lý các europallets nặng với hình dạng thông thường. Mặc dù kích thước nhỏ của nó, càng nâng này có một sức mạnh vượt trội và tỷ lệ độ dày nổi bật. Thiết bị này cho phép khách hàng dựa vào hiệu suất tuyệt vời trong chu trình làm việc, giảm thời gian cần thiết cho sự thay đổi độ sâu.

Nó có một thiết bị nhanh nhẹn và đáng tin cậy, có điểm mạnh chắc chắn là tốc độ hoạt động. Nó không yêu cầu để đặt tải nằm ở vị trí sâu duy nhất trên các giá treo, vì phần phía trên có thể hoạt động một mình. Tuy nhiên, để thiết lập kích thước của càng, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến nhân viên kỹ thuật của LHD.

  • Standard length: from 1100 mm to 1800 mm
  • Stroke: from 2400 to 3300 mm
  • Load: up to 1600 kg (3500 Lb)
  • Single depth cross section:  W x H = 180 x 75 mm
  • Double depth cross section:  W x H = 180 x 172 mm
  • Speed with load: 30 [m/min]
  • Acceleration with load: 0,5 [m/s2]

2. Download datasheet

Download datasheet

Sản phẩm khác
hỗ trợ trực tuyến
090 940 1100
091 940 1100